Регресия

Фотография: Десислава Пламенова

За регресията като подход

Формати на регресия, които водя:

За регресията като подход

Основната техника, с която работя аз, се нарича регресия, буквално „връщане назад“. Регресията е вид водена медитация, с помощта на която можете да се върнете мислено към някакъв минал момент и да получите информация от него – знание, чувство, усещане. В този смисъл регресията позволява припомняне и повторно изживяване на ваши спомени от позицията на вас в момента – вие, който сте продукт на вашите сегашни разбирания, знания, опит, търсения и т.н. Различната  перспектива дава възможност за осмисляне по нов начин на получената информация, за достигане до ново разбиране, което да отговаря на вас на етапа, на който се намирате, и което да ви послужи в живота.

Формати на регресия, които водя:

  • Възрастова регресия

Чрез нея можете да се върнете мислено до ваши спомени, чувства, емоции и усещания, породили се през различни етапи на живота ви. Можете да изследвате хронологично ваши модели на поведение, отношения, чувства, емоции и нагласи.

  • Регресия в минали животи

По тази тема може да се каже и изпише много. Открай време тя е предмет на най-различни интерпретации.  Изследвана област е от различни автори, поддържащи теорията за съществуването на минали животи и прераждане. На български език вече има издадени много книги, изучаващи тази материя. Д-р Майкъл Нютън, Долорес Кенън и д-р Браян Уайс са сред пионерите в областта на регресивната хипноза и изследването на миналите животи и духовния свят. Книги от различни автори, отнасящи се до живота и делото на Едгар Кейси, също са полезен източник на информация за желаещите да се задълбочат в тази материя. По темата има излезли книги още на Мира Кели, Реймънд Мууди, Робърт Шварц, Сал Ракели и други.

В работата си с хора, използвайки метода на медитативната регресия, аз следвам определена методика, като съдържанието (представи, чувства, емоции), което човек споделя за мен е най-вече ценно от гледна точка на неговата образност и репрезентативност в контекста на вътрепсихичните процеси и придаването на определен смисъл, актуален за живота на човека, отколкото като обективно доказуем феномен на пребиваване на съзнанието и душата в различни физически реалности и исторически личности. Всеки от нас, така или иначе, има много истории за себе си, различни периоди в живота си, които понякога, от позицията на времето, би възприемал като „друг един живот“.

Когато връщам клиент в негов минал живот посредством регресия, това се случва в следствие на конкретна негова заявка (нещо определено, което той иска да изследва) или в отговор на любопитството му. Когато човек е дошъл при мен от любопитство, това, което обикновено разглеждаме е неговият най-важен минал живот спрямо настоящия момент от сегашния му живот. Важно е да се отбележи, че това, което получаваме като информация от минали животи идва в отговор на това, от което се нуждаем в момента. Фокусът винаги е върху настоящия ни живот. Всеки минал живот или конкретна случка от него носи послание за нас сега. Това, което не е съществено от позицията на тези, които сме в момента, просто не ни се дава като информация. Когато работим по конкретна заявка с човека това най-често може да бъде работа по взаимоотношения с друг човек, негов страх или фобия, изследване на причините за някакво физическо неразположение или заболяване, както и вникване и преобразуване на някакъв повтарящ се, нежелан мисловен и емоционален модел или ситуация.

Когато говорим за регресия в минали животи, то по време на сеанс използваме като инструмент на вашия ум фантазни представи и места, които заедно с вас, през воденето, конструираме и насищаме с образи и усещания и около които, така да се каже, „разгръщаме действието“. Съответно тези представи и места се отнасят до понятия като:

Акашови записи

Мястото, където се съхраняват всички записи за всички животи и опитности на всички души. Оттам започва и нашето пътешествие по време на регресия.

Живот между животите

Терминът „живот между животите“ се отнася до опита на душата между отделните нейни инкарнации и идеята, че след физическата смърт душата продължава да съществува в безтелесно състояние, като постепенно преминава през различни вибрационни нива и пропътува различни измерения с определени цели.

Това, което се случва с душата в тези измерения във „времето“ между животите, е свързано с различни нейни опитности. Това, което предават като информация хората, в състояние на регресия, когато описват случващото се с тях между животите обикновено е доста сходно, независимо от това дали те разполагат с някаква предварителна информация за духовния свят или не. Разказват как след смъртта си душата обикновено се среща с духовните си водачи и с души на близки хора, преминали отвъд живота преди нея. Разглежда и оценява живота, който е напуснала и споделя своя опит, събира се с духовното си семейство, учи се на различни неща, планира следващия си живот заедно с духовните си водачи и други души, прави уговорки с тях и т.н.

По време на регресия в живота между животите можете да си припомните и информация, свързана с планирането на настоящия ви живот на Земята и с избора на вашите силни страни и предизвикателства, уроци и отношения, върху които сте избрали да работите, както и да разберете каква е мисията, заради която сте дошли тук.

Пътешествие във висшите измерения

Всичко, което ни се случва по време на регресия, съществува в един разтеглен момент на „сега“, в който в рамките на нашето възприятие едновременно ни се случват нашите минало, настояще и бъдеще. Затова може да се каже и че всяко изживяване в регресия е ново за нас (такава, каквато е за нас и една книга, прочитана няколко пъти – всеки път ни носи нещо по-различно). Информацията от живота между животите не е статична и това ни позволява да изживеем различни неща – среща с душата на някой конкретен човек, изясняване на уговорка, която имаме с него за настоящ или друг живот, среща с духовен водач и т.н. Както казва Едгар Кейси в една своя статия, „подсъзнанието може да функционира на различни нива и в много измерения“. Ето защо можем да получаваме информация по различни начини (канали) – от други наши животи, животи на други души, от души на хора, които познаваме или не познаваме, от висши същности, духовни водачи, включително и от нашия Висш Аз.

Цена на сеанса: 50 лв. или дарение според възможностите и желанията на човека, използвано за финансиране на творческите ми проекти и обучения за терапевтична работа с хора.