Друго „Аз“ в други време и място

Фотография: Десислава Пламенова

„– Накрая ми кажете… – рече Хари – това тук истинско ли е? Или се случва вътре в главата ми?

Дъмбълдор го озари с усмивка и гласът му прозвуча в ушите на Хари силен и ясен, макар че ярката мъгла отново се спусна и замъгли силуета му.

– Разбира се, че се случва вътре в главата ти, Хари, но защо, да му се не види, това да означава, че не е истинско?“

– Из „Хари Потър и даровете на смъртта“, Дж. К. Роулинг

Историите, които носим, оживяват в съзнанието ни, обитаващо много и различни места, персонажи, реалности и времеви линии. За тях можем да си спомняме и разказваме. Те не са обективна реалност, но посредством придаването и изграждането на лични разказ и смисъл въз основа на случили се събития, представи и вярвания, пречупени през личната призма на възприятието, съдържат голям потенциал да интегрират в разбирането и светоусещането ни личния ни и колективен опит. Тези наши разкази, поставени през други роли и контексти, могат да ни помогнат да предадем чрез думи и това, което трудно осмисляме и назоваваме от гледна точка на нас самите и на нашия личен житейски опит.

Водейки през метода на медитативната регресия, аз примемам, че съдържанието (представи, чувства, емоции), което човек споделя за мен е най-вече ценно от гледна точка на неговата образност и репрезентативност в контекста на вътрепсихичните процеси и придаването на определен смисъл, актуален за живота на човека, отколкото като обективно доказуем феномен на пребиваване на съзнанието и душата в различни физически реалности и исторически личности. Всеки от нас, така или иначе, има много истории за себе си, различни периоди в живота си, които понякога, от позицията на времето, би възприемал като „друг един живот“.

Цена на сеанса: 50 лв. или дарение според възможностите и желанията на човека, използвано за финансиране на творческите ми проекти, както и на обучения и материали, предназначени за психологическа работа с деца и юноши.