Регресия

Фотография: Десислава Пламенова

За регресията като подход

Формати на регресия, които водя:

За регресията като подход

Основната техника, с която работя аз, се нарича регресия, буквално „връщане назад“. Регресията е вид водена медитация, с помощта на която можете да се върнете мислено към някакъв минал момент и да получите информация от него – знание, чувство, усещане. В този смисъл регресията позволява припомняне и повторно изживяване на ваши спомени от позицията на вас в момента – вие, който сте продукт на вашите сегашни разбирания, знания, опит, търсения и т.н. Различната  перспектива дава възможност за осмисляне по нов начин на получената информация, за достигане до ново разбиране, което да отговаря на вас на етапа, на който се намирате, и което да ви послужи в живота.

Формати на регресия, които водя:

  • Регресия в минали животи

По тази тема може да се каже и изпише много. Открай време тя е предмет на най-различни интерпретации. Моят опит от работата ми с хора и от личните ми преживявания по време на регресия съвпада с този на мои колеги, занимаващи се с регресия и с информацията от трудовете на различни автори, поддържащи теорията за съществуването на минали животи и прераждане. На български език вече има издадени много книги, изучаващи тази материя. Д-р Майкъл Нютън, Долорес Кенън и д-р Браян Уайс са сред пионерите в областта на регресивната хипноза и изследването на миналите животи и духовния свят. Книги от различни автори, изследващи живота и делото на Едгар Кейси, също са полезен източник на информация за желаещите да се задълбочат в това познание. По темата има излезли книги още на Мира Кели, Реймънд Мууди, Робърт Шварц, Сал Ракели и други.

В работата си с хора аз следвам определена методика. Когато връщам клиент в негов минал живот посредством регресия, това се случва в следствие на конкретна негова заявка (нещо определено, което той иска да изследва) или в отговор на любопитството му. Когато човек е дошъл при мен от любопитство, това, което обикновено разглеждаме е неговият най-важен минал живот спрямо настоящия момент от сегашния му живот. Важно е да се отбележи, че това, което получаваме като информация от минали животи идва в отговор на това, от което се нуждаем в момента. Фокусът винаги е върху настоящия ни живот. Всеки минал живот или конкретна случка от него носи послание за нас сега. Това, което не е съществено от позицията на тези, които сме в момента, просто не ни се дава като информация. Когато работим по конкретна заявка с човека това най-често може да бъде работа по взаимоотношения с друг човек, лечение на страх или фобия, изследване на причините за някакво физическо неразположение или заболяване, както и вникване и преобразуване на някакъв повтарящ се, нежелан мисловен и емоционален модел или ситуация.

По време на регресия, информация за минали животи на клиента черпим от неговите Акашови записи. Акашовите записи представляват енергийна информационна база в каузалното поле на Вселената, съдържаща информацията за всички знания и преживявания на всички души – както на Земята, така и в други светове, за всички възможни времеви линии, минали, настоящи и бъдещи записи и варианти. В Акаша информацията се съхранява под формата на енергийни пакети (светлинни нишки), които оформят геометричен модел във вид на кристална решетка в каузалното поле на Вселената. Достъп до Акашовите записи би могъл да има всеки с чисти намерения, но същевременно не всяка информация, намираща се в тях, е достъпна по всяко време. Ако дадена информация би нарушила еволюционния план на душата или свободната воля на други души, Висшият Аз на тази душа би ограничил достъпа на съзнателния разум до тази информация. Затова и в регресия не винаги ни се предоставя цялата информация. Обикновено някои неща научаваме на по-късен етап, когато сме в състояние да ги осмислим по начин, който отговаря на степента и посоката на еволюция на нашето съзнание.

Цена на сеанса: 40 лв.

  • Живот между животите

Терминът „живот между животите“ се отнася до опита на душата между отделните нейни инкарнации. След физическата смърт душата продължава да съществува в безтелесно състояние, като постепенно преминава през различни вибрационни нива и пропътува различни измерения с определени цели.

Това, което се случва с душата в тези измерения във „времето“ между животите, е свързано с различни нейни опитности. Това, което предават като информация хората, в състояние на регресия, когато описват случващото се с тях между животите обикновено е доста сходно, независимо от това дали те разполагат с някаква предварителна информация за духовния свят или не. След смъртта си душата обикновено се среща с духовните си водачи и с души на близки хора, преминали отвъд живота преди нея. Разглежда и оценява живота, който е напуснала и споделя своя опит, събира се с духовното си семейство, учи се на различни неща, планира следващия си живот заедно с духовните си водачи и други души, прави уговорки с тях и т.н.

По време на регресия в живота между животите можете да си припомните и информация, свързана с планирането на настоящия ви живот на Земята и с избора на вашите силни страни и предизвикателства, уроци и отношения, върху които сте избрали да работите, както и да разберете каква е мисията, заради която сте дошли тук.

Цена на сеанса: 40 лв.

 

  • Пътешествие във висшите измерения

Всичко, което ни се случва по време на регресия, съществува в един разтеглен момент на „сега“, в който в рамките на нашето възприятие едновременно ни се случват нашите минало, настояще и бъдеще. Затова може да се каже и че всяко изживяване в регресия е ново за нас (такава, каквато е за нас и една книга, прочитана няколко пъти – всеки път ни носи нещо по-различно). Информацията от живота между животите не е статична и това ни позволява да изживеем различни неща – среща с душата на някой конкретен човек, изясняване на уговорка, която имаме с него за настоящ или друг живот, среща с духовен водач и т.н. Както казва Едгар Кейси в една своя статия, „подсъзнанието може да функционира на различни нива и в много измерения“. Ето защо можем да получаваме информация по различни начини (канали) – от други наши животи, животи на други души, от души на хора, които познаваме или не познаваме, от висши същности, духовни водачи, включително и от нашия Висш Аз.

Цена на сеанса: 40 лв.