Подготовка за сеанс

Фотография: Десислава Пламенова

За регресията като подход

Какво е и не е регресията

Как функционира мозъкът по време на регресия

Какво и колко възприемаме по време на регресия

Защо забравяме

Защо си спомняме

Достоверност на информацията по време на регресия

Как може да ни послужи регресията

Как протича един сеанс при мен

Противопоказания за регресия и неща, които е добре да бъдат взети предвид

Препоръки преди сеанс

За регресията като подход

Основната техника, с която работя аз, се нарича регресия, буквално „връщане назад“. Регресията е вид водена медитация, с помощта на която можете да се върнете мислено към някакъв минал момент и да получите информация от него – знание, чувство, усещане. В този смисъл регресията позволява припомняне и повторно изживяване на ваши спомени от позицията на вас в момента – вие, който сте продукт на вашите сегашни разбирания, знания, опит, търсения и т.н. Различната  перспектива дава възможност за осмисляне по нов начин на получената информация, за достигане до ново разбиране, което да отговаря на вас на етапа, на който се намирате, и което да ви послужи в живота.

Какво е и не е регресията

Регресията въвежда в едно многократно изпитвано и характерно за вашите ум и тяло състояние, в което вие така или иначе пребивавате през значителна част от времето си – когато се унасяте за сън или когато се събуждате, по време на почивка, когато си фантазирате или си мечтаете за нещо и т.н. Регресията се различава от класическата хипноза. Докато при хипноза вие нямате възприятие и спомен за случващото се с вас и около вас, защото умът и тялото ви са в пълен покой, в регресия вие оставате с буден ум, макар тялото ви да е отпуснато и продължавате да възприемате външната реалност, с тази разлика, че фокусът ви е изместен от вън навътре, на случващото се във вас, на вашите осъзнавания, мисли и емоции. По време на личен сеанс с мен аз ви въвеждам в медитативно състояние и ние с вас разговаряме. Все пак няма как да участвате в разговор, ако вашият ум е напълно изключен. Вие ще си спомняте процеса, през който сте преминали, какво сте видели, почувствали, усетили, разбрали, какви са били моите въпроси и вашите отговори. Също така, вие по всяко време сте в състояние да прекъснете процеса и да излезете от него при нужда. Различните хора влизат различно дълбоко. При някои преживяването е по-интензивно и дълбоко, докато при други е по-леко и повърхностно. Разбира се, някои помнят повече от случилото се, а други – в по-малко подробности. Затова, по време на сеанса, практиката ми е да правя запис, който остава за вас.

Как функционира мозъкът по време на регресия

Човешкият мозък функционира в различни по своята честота мозъчни вълни, характерни за определени състояния на мозъчна активност. Различните по честота мозъчни вълни могат да бъдат измерени и наблюдавани чрез специализирана апаратура, наречена електроенцефалограф (ЕЕГ). Съобразно честотата им, измерена в херцове (Hz), наблюдават се основно четири вида мозъчни вълни:

БЕТА вълни (12-30 Hz)

Това са мозъчните вълни, характерни за будното състояние на мозъка – при активни внимание и мисловен процес. Вниманието е насочено навън, към заобикалящата ни среда и ние сме ангажирани с различни стимули, изискващи от нас постоянно да вземаме решения. При преобладавищи мозъчни вълни в бета, нервната ни система отделя различни възбудни вещества, сред които и допамин (свързан с контрола над тялото, удоволствието и интелекта). Прекалено висока активност в бета води до състояние на свръхвъзбуда и освобождаване на стресови хормони.

АЛФА вълни (8-12 Hz)

Това са мозъчните вълни, характерни за състоянието на активна почивка и отпускане в будно състояние. В алфа ние сме будни, но мозъкът ни не обработва активно информацията от външния свят. Когато си представяме нещо приятно и си мечтаем, ние също се намираме в състояние на алфа. По време на повишена мозъчна активност в алфа мозъкът отделя биохимичните вещества серотонин (свързан с доброто настроение, съня и храносмилането) и ендорфини. Алфа вълните функционират като мост между външния свят и подсъзнанието ни.

ТЕТА вълни (4–8 Hz)

Тези мозъчни вълни са пряко свързани с обработката на информация и с паметовите функции на мозъка. Тета вълните са характерни за състоянието на сън, дълбока релаксация и медитация. Това са вълните, в които се проявяват нашите безсъзнавано, интуиция и креативност.  Това е и състоянието, в което въвеждам аз човек по време на регресия (всъщност между тета и алфа, за да бъдем най-точни). Когато мозъкът работи в тета, той отделя много и различни биохимични вещества: ендорфини (отговорни за контрол на болката и за удоволствени преживявания), хормон на растежа (свързан с имунната система и възстановителните процеси в тялото), ацетилхолин (пряко свързан с интелекта) и други. В будно състояние високата мозъчна активност в тета честотата е нормална и характерна за деца в по-ранна възраст. Казват, че децата много по-лесно си спомнят други свои животи.

ДЕЛТА вълни (0.5–4 Hz)

Делта вълните са най-характерни за състоянието на дълбок сън. По време на активност в делта умът и тялото се намират в пълен покой. Отделят се биохимичните вещества мелатонин и хормон на растежа, които отговарят за почивката и възстановяването на организма. В делта състояние въвежда класическата хипноза, която се различава от регресията, която аз прилагам. Състоянието, в което аз въвеждам, както вече споменах, е между тета и алфа.

Какво и колко възприемаме по време на регресия

Зависи в какво вярвате и къде искате „да отидете“. Колкото до самата информация, дава ви се това, което е най-важно за вас в този момент и не ви се дава това, за което още не сте готови.

Защо забравяме

Всички наши спомени (включително ранни спомени от нашето детство, спомени за ситуации, породили някакъв подсъзнателен конфликт у нас и това, което може да се приеме за спомени от други животи) се съхраняват като информация в нашето несъзнавано. Обикновено ние нямаме пълен достъп до тези спомени. Изтласкали сме ги и ли сме ги подтиснали. Често, когато сънуваме, излиза някаква част от тази информация.

Защо си спомняме

Защото е част от еволюцията ни. На някои хора, например, им трябва да си спомнят конкретно знание или умение, което те вече са развили, да си спомнят чувството, което това им е носело и да интегрират това знание или умение в настоящия си живот, защото то по някакъв начин е част от пътя на душата им. Аз, например, почти винаги съм изпитвала ужас от това да говоря пред публика. И когато веднъж, по време на една своя регресия, се видях като възрастен, белобрад мъж, живял около 1000 г. пр. Хр. в Израил и разказващ мъдрости и притчи пред голяма група хора, насядали около него, си припомних онова чувство на пълно спокойствие и увереност, което изпитваше той, говорейки пред онези хора. Това, което е достигнало до нас като информация от друг наш живот може, също така, да се отнася и до отношенията ни с даден човек и изобщо до посоката, която сме предприели в живота си – за да ни даде яснота за евентуалното развитие на дадена ситуация, когато повтаряме нещо, което вече сме правили (например когато избягваме да поемаме отговорност за решенията си, или когато избираме някакво занимание, което винаги ни е теглело силно, но не сме си давали сметка защо или когато усещаме много близък някой, когото бегло познаваме, но не знаем защо и т.н.).

Достоверност на информацията по време на регресия

Самата информация, във вида, в който вие я възприемате по време на процеса на регресия, е продукт на вашето несъзнавано. Тя идва спонтанно по асоциативен път: обикновено е първата възможна мисъл, която ви идва на ум в отговор на мой въпрос или докато разказвате, а освен това ви се представя във вид на познати образи и представи. Това се случва, защото в противен случай вие просто няма как да я възприемете и да осмислите полученото знание. Появата на познат образ или на нещо, което ви се струва нелогично да е така и въобще да присъства в разказа ви може да създаде у вас усещането, че си измисляте, което е напълно нормално обяснение от перспективата на вашия ум. Дадена информация, за да достигне тя до вас, използва неща, които познавате и с които вашият ум борави така или иначе. Затова и всяка информация, която получавате, е пречупена през вас. Тя е дотолкова достоверна, доколкото вие я приемате за такава!

Как може да ни послужи регресията

– За припомняне, изследване и променяне на наши поведенчески и емоционални модели;

– За припомняне на наши таланти и силни страни, които искаме да интегрираме по някакъв начин в живота си;

– За изследване на причините за някакви обстоятелства от живота ни – взаимоотношения с хора, физически неразположения и заболявания и т.н.

Как протича един сеанс при мен

Аз само спомагам за случването на процеса като ви въвеждам в медитативно състояние и ви задавам насочващи въпроси на база на информацията, която ми давате. По време на регресия вие оставате напълно осъзнати и будни. Ще чувствате тялото си приятно отпуснато, а умът – по-слабо активен и някак реещ се наоколо. Това не е ново усещане за вас. То е като да водите разговор рано сутрин в просъница или да слушате как вечер някой ви чете преди да заспите.

Противопоказания за регресия и неща, които е добре да бъдат взети предвид

Не водя регресия на хора, страдащи от епилепсия, с мозъчни увреждания, със здравна история на мозъчни припадъци, с психотични епизоди, хора, употребяващи алкохол в прекомерни количества и употребяващи наркотици или приемащи психофармакологични медикаменти.

Моля, имайте предвид, че регресията стимулира изплуването на подтиснати и изтласкани спомени. Възможно е чрез нея да си припомните по-неприятни и травматични за вас случки. Моят опит е, че в регресия не се дава нещо, което да е над възможностите на човека да го преработи. При все това, носите отговорност и следва да сте наясно дали това би могло да ви се отрази по неблагоприятен начин.

Препоръки преди сеанс

Препоръчвам, преди сеанс при мен, в същия ден да не сте консумирали твърде тежки и мазни храни (най-вече месо), да не сте пили алкохол и по възможност да не сте пушили. Колкото по-леко и спокойно се чувства тялото ви, толкова по-пълноценно ще се чувствате и в самия процес и по-пълно и ясно ще достига до вас информацията, предназначена за вас.