Капсула

Фотография: Десислава Пламенова

Близостта ни
е пространство

Незаето от
теб и мен

Оставено на
тишината