Published on: март 18, 2021 | Category: Творческо писане

Провеждам литературни четения на мои произведения пред публика. (...)

Каня ви на разходка по свечеряване – из чудните градини на човешкото съзнание с многото му проявления. (...)