З. (името е сменено) пожела да изследва свое усещане за неприемане на тялото си, проявяващо се под формата на чувства на гняв и унижение, които е изпитвала. (...)

К. искаше да се срещне със своя духовен водач и да получи от него някои отговори  – основно свързани с причините за свое заболяване, както и защо среща трудности да остава във връзка. (...)

З. дойде със заявката да изследва някои аспекти от взаимоотношенията си с друг човек. За целта се върнахме към спомени от два нейни други живота (...)

Published on: септември 19, 2018 | Category: От практиката

С. дойде при мен от любопитство. Искаше да види някой свой минал живот. Той за първи път преживяваше регресия (...)

Published on: септември 19, 2018 | Category: От практиката

Връщаме се с Л. към спомени от негов живот като военоначалник на сасанидите през периода XII-XIII-ти век, сражаващ се срещу тамплиерите. Той си припомня чувството за сила, умелост и решимост, които е изпитвал и излъчвал тогава, както и отношенията, които е имал със съпругата си (...)