Среща с духовен водач

Фотография: Десислава Пламенова

„– Накрая ми кажете… – рече Хари – това тук истинско ли е? Или се случва вътре в главата ми?

Дъмбълдор го озари с усмивка и гласът му прозвуча в ушите на Хари силен и ясен, макар че ярката мъгла отново се спусна и замъгли силуета му.

– Разбира се, че се случва вътре в главата ти, Хари, но защо, да му се не види, това да означава, че не е истинско?“

– Из „Хари Потър и даровете на смъртта“, Дж. К. Роулинг

Духовните водачи са светли същности, които ни помагат в земния ни път, подкрепят ни и ни наставляват при нужда. Тъй като се безплътни, те комуникират с нас посредством различни финни усещания, знаци, мисли, чувства, образи и други способи. Всеки духовен водач има своя индивидуалност, свой личен почерк. Той се свързва и общува различно с нас, използва характерен речник и изобщо енергията, която свързваме с неговото присъствие се усеща по много специфичен начин. Независимо от енергийното усещане, основен индикатор за срещата с духовен водач е чувството за лекота, спокойствие и пълно приемане. Всеки човек има един или повече духовни водачи. При някои помагачите са цяла свита (през целия живот или през някои етапи от него), но обикновено един е основен, а останалите помагат в конкретни области.

Духовните водачи можем да възприемаме като различни образи и усещания. За тези, чийто активен канал на възприятие по време на регресия е зрението, духовният водач изглежда като нещо близко до тяхната представа и възприятие – може да ви изглежда като ангел, човек, ярка безплътна светлина, изобщо някакъв близък до вашето възприятие положителен образ, който изниква в представите ви при мисълта за някой, който ви помага и подкрепя. А може да е и нещо по-нестандартно като голям камък, разположен в центъра на гола поляна например! За тези, които не възприемат в ясен образ по време на регресия, духовният водач може да се манифестира и като специфично физическо усещане – промяна в налягането около вас, затопляне или изтръпване на цялото тяло или на някоя негова част, гъдел или друго усещане.

По време на срещата с вашия духовен водач, вие можете да получавате от него информация и отговори на въпроси, свързани с различни сфери от вашия живот. Духовният ви водач знае какво е актуално за вас в момента и какво искате да знаете. Дали ще получите самите отговори зависи от това дали сте готови за тях. Приемете, че това, което ще се случи, ще е най-доброто за вас сега и че отговорите, които търсите ще дойдат по най-добрия начин и в правилния за вас момент.

Цена на сеанса: 50 лв. или дарение според възможностите и желанията на човека, използвано за финансиране на творческите ми проекти и обучения за терапевтична работа с хора.