Разкажи ми

Фотография: Papers.co

Разкажи ми за дъжда,
меко падащ сред мъглата.

Как потрепва по листата,
как попива тишината.
Как отмива всяка тленност
и унася в самота.

Разкажи ми всяка капка,
всеки блясък от мига.

Уловила светлината,
как се стича по лицата.
Как разбива се в земята
и разпръсква хладина.

Разкажи ми аромата,
запечатал мокротата.

Как се диша, разкажи ми,
тази чудна ведрина.
Как изпълва те с наслада
и разтваряш се в дъха.