Прогресия

Фотография: Десислава Пламенова

Прогресията позволява мислено пътуване в бъдеща ситуация от позицията на настоящия момент. Тя много се доближава до регресията като преживяване и използва същите похвати, с тази разлика, че се отнася към това, което предстои, а не към отминали събития. Важно е да се отбележи, че прогресията не служи за предсказване на бъдещето. Това как ще изживеем живота си зависи от нашата нагласа и от нашите избори, както и от изборите на други хора. Нямаме една стриктна последователност от случки и събития в живота си. Всеки един избор, дори най-незначителният, е свързан с различни възможни вероятностни линии, притежаващи различен потенциал на проявление. Нищо не остава статично.

Чрез прогресия можете да проследите най-вероятното развитието на сегашна ситуация в бъдещето или да разгледате различни възможни бъдещи варианти, в зависимост от изборите, които правите. Когато се колебаете в избора си, чрез прогресия можете да усетите как се чувствате в тези различни варианти. Отново, информацията, която получавате идва от този вас, който е поставен пред избор в настоящия момент.

Цена на сеанса: 40 лв.