Прогресия

Фотография: Десислава Пламенова

Пътят, по който не поех 

Два пътя в леса разделени видях,

ала не можех да тръгна по двата.

Бях пътник единствен, там дълго стоях,

единия с поглед надолу следях

гръб как извива навътре в гъстака.

Тръгнах по другия. Тъй избор почтен

и с повече право сторих навярно.

Той искаше работа – цял затревен,

па макар и пътят им общ до тоз ден

за тях да се беше грижил по равно.

Еднакви лежаха оназ сутрин там

в листа пожълтели, без стъпки тъмни.

О, за друг ден оставих първия. Знам,

че пътят до път води винаги. Сам

не вярвах обаче, че ще се върна.

Това ще разказвам с въздишка за тях,

щом минат години и се изгубят.

Два пътя веднъж разделени видях

и по-запустелия аз си избрах,

а това промени всичко друго.

– Робърт Фрост

Прогресията позволява мислено пътуване в бъдеща ситуация от позицията на настоящия момент. Тя много се доближава до регресията като преживяване и използва същите похвати, с тази разлика, че се отнася към това, което предстои, а не към отминали събития. Важно е да се отбележи, че прогресията не служи за предсказване на бъдещето. Това как ще изживеем живота си зависи от нашата нагласа и от нашите избори, както и от изборите на други хора. Нямаме една стриктна последователност от случки и събития в живота си. Всеки един избор, дори най-незначителният, е свързан с различни възможни вероятностни линии, притежаващи различен потенциал на проявление. Нищо не остава статично.

Чрез прогресия можете да проследите най-вероятното развитието на сегашна ситуация в бъдещето или да разгледате различни възможни бъдещи варианти, в зависимост от изборите, които правите. Когато се колебаете в избора си, чрез прогресия можете да усетите как се чувствате в тези различни варианти. Отново, информацията, която получавате идва от този вас, който е поставен пред избор в настоящия момент.

Цена на сеанса: 50 лв. или дарение според възможностите и желанията на човека, използвано за финансиране на творческите ми проекти и обучения за терапевтична работа с хора.