Премиера на книгата „Червейче любов“

Фотография: Десислава Пламенова

„Червейче любов“ е искра живот – оплодена от думите и износена в утробата на тишината. Като всяко огнено начало и тя е родена от собствената си пепел. Поезия, която лекува и трансформира връзката с живота.“ – Десислава Пламенова, автор


„Десислава Пламенова пише себе си между световете и същностите, във и извън времето, с очите на едните към другите, всички те свързани от дълговечния копнеж за единение на Съзнанието. Стиховете ѝ са портал през измеренията, отворена рана, опит да събере късовете чувства на разпръснатото в множество инкарнации и преображения дете – Бог (себе си) в една картина, чиито ненакърними светлина и съвършенство прозират през всяка дума, звук и беззвучност. На добър час, Вселена! Твоето сбъдване започва (отново).“ – Константин Кучев, редактор


За автора: Десислава Пламенова Иванова е писател, преводач и редактор. Работи по проекти в областта на неформалното образование. Води регресии в минали животи, други медитации и практики. Занимава се с визуални изкуства. Родена е в София на 25 ноември 1990 г. Бакалавър е по Европеистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по Международни икономически отношения със специализация „Управление на международни проекти“ в Университет за национално и световно стопанство. През 2008 г. печели първа награда на публиката на националния литературен конкурс „Южна пролет“ със стихотворение от дебютната си книга „Думи от палитрата“, излязла по-рано същата година.


Онлайн събитието е с участието на музикантите Константин Кучев (редактор на книгата) и Александър Асенов.


Дата: 25 ноември, 2020 г.
Час: 20:30 ч.

Заповядайте!