За комуникацията, творчеството, еволюцията на Земята, любовта и изборите

Фотография: Десислава Пламенова

Преди време помолих моя близка приятелка на име Мария да ми води регресия, в която да ми зададе някои по-теоретични въпроси, включващи обяснение на по-абстрактни понятия, както и въпроси за миналото и еволюцията на човечеството и на Земята. Информацията идва от опита, който имам натрупан като душа и част от нея е свързана с мисията ми в този живот. Това е първият път, в който Мария изобщо води регресия! Много съм й благодарна, че го направи за мен! 😉

След въвеждане в регресия:

 

Д: Сега се нося… пренасям се и всъщност съм в една зала с мраморен под, която просто си се носи насред Космоса. Има един трон в ляво и арка пред мен. Била съм и преди в тази стая. Там е моят духовен водач.

М: А коя си ти?

Д: Аз съм… душа, ха-ха-ха! Какво искаш да знаеш за мен?

М: Как се казваш?

Д: Ха! На този канал още не може да му се каже самото име, но скоро време тази информация ще му бъде разкрита.

М: Какъв е произходът ти?

Д: На душата ми?

М: На душата ти, да.

Д: Ами, душата като част от Божественото творение има древен произход. Това важи за всяка една душа, която е част от Творението. Душата ми съществува в различни измерения, ако това е нещото, което се пита в случая…

М: А каква е твоята душа?

Д: Многопластова, … многоизмерна. Вибрира на различни честоти в различни измерения.

М: С какво се занимава твоята душа?

Д: В различни свои тела тя прави различни неща – и на Земята, и на други планети и в различни измерения и в безтелесна форма… Къде по-точно те интересува?

М: Ами, на Земята… каква, например, е мисията ти на Земята?

Д: На Земята е свързана с комуникацията по някакъв начин. Нещо да способствам, да канализирам комуникацията… предавам послания в това измерение от други, по-горни измерения, … информация, която е важна за напредъка на Планетата в този момент от нейната еволюция. Комуникацията е нещо многоизмерно в този случай. Защото в по-тесен смисъл обикновено говорим за комуникация между хора, която е вербална, но може да е чисто и просто някаква друга форма – примерно чрез изкуство. Или пък дори човешките действия, поведение, те също са някаква форма на комуникация. Дори танцът е една такава форма, която развивате вие тук на Земята и всъщност танцът е още един друг вид изкуство…

М: А ти с какво конкретно се занимаваш?

Д: Занимавам се с различни неща, но това, което правя в различните измерения, свързано е по някакъв начин със самата енергия – мога да я преобразувам в материя на различни планети. Мога да насочвам енергията по начин, който да създава материя там и тя да проявява различни свойства. На различните планети има различни градивни елементи, но енергията навсякъде е една, просто честотата, на която вибрира тази енергия е или по-висока или по-ниска. Мисията й тук на Земята постепенно й се дава – елементи от нея. За тази част от мисията тя, така или иначе, вече знае. Има тази информация и искаме от нея да я приложи в своя земен живот за благото на всички.

М: А кои са силните ти страни, които могат да ти помогнат за осъществяването на тази мисия?

Д: Борбеност, упоритост, … въображение също така, защото мисията изисква да се подхожда по множество нестандартни начини към ежедневните неща.

М: А кои са предизвикателствата по пътя на осъществяването й?

Д: Ха-ха! Самата комуникация!

М: Самата цел всъщност е предизвикателството?

Д: Да, нарочно, за да бъде по-сложно, за да може самият път да бъде надмогване на себе си. Ха-ха, тя така си го поиска. Иска да й е сложно! Защото в минали животи имаше много повече неща откъм комуникация, повече изявени силни страни и те в момента, в нея по-скоро са в някакво латентно състояние, но просто чакат да бъдат събудени тези качества. Тя ги има, просто трябва да повярва в себе си. Заекването й е пречка, обаче тя трябва да си даде сметка защо именно то й е пречка, какво всъщност слага като бариера между себе си… основно между себе си и своята същност и между себе си и останалия свят и хората, с които общува. Напипва самата материя, обаче все още има някои крачки, които трябва да бъдат извървени в тази посока и всъщност тя… специално за самата комуникация и заекването, то е свързано с работа съвместно с други хора. Нещо, което тя трябва да си позволи.

М: Това е основното нещо, по което работиш в момента, така ли?

Д: В момента да. Ами, отчасти това… момент… Да, едното е точно това за комуникацията, но и да бъда по-отворена и да комуникирам своите чувства – това също в момента е нещо много важно за мен – да мога да разпознавам своите чувства и да не ги държа скрити. Защото по този начин дълбая много в себе си и самата енергия „запушва“, така да се каже, моите потенциали, не им дава да се проявят в достатъчна степен в живота ми като Деси.

М: А къде се намира Земята в еволюцията си?

Д: Ха-ха! Има няколко варианта за самата Земя, за нейната еволюция… В момента програмата, върху която работим на Земята, тя включва няколко измерения на развитие на самата Земя, защото и Земята като планета също има многоизмерно съзнание и също може да пребивава в няколко честоти. И вече, в зависимост от еволюцията на видовете, които я населяват… то е все едно разпластяване, в смисъл, имаш един пласт – той е трета честота, един пласт – четвърта и един пласт – пета. И различните съзнания, те могат да пътуват между различните измерения, в които съществува Земята. Физически това не може да бъде усетено от повечето души в момента, живеещи на Земята. Те нямат това възприятие за случването на този процес в момента, все още.

М: А какъв е планът за Земята?

Д: Който може и иска да се пренесе на по-високата честота на вибриране на енергията на Земята.

М: А чий е планът за Земята?

Д: Той е Грандиозният, Божественият план. Самата планета Земя вече има разрешението да мине в това друго измерение и нейното преминаване е важно за цялото Творение.

М: А какъв е въпросът за различните раси, населявали Земята?

Д: Преди… ами, имаше няколко опита преди вашия т.нар Homo Sapiens, обаче имаше вмешателство, в смисъл… самите раси, които бяха създадени… беше внесен ген, който всъщност променяше качеството на самата информация, закодирана в тези гени и всъщност човешкият вид, заради тези мутации на вашия геном, загуби това си усещане за Божественото, загуби частично тази Божествена връзка и Божественото съзнание, което имаше. Разбира се, това съзнание никога не е изгубено, просто то също спи във вас. Има определени ключове, заложени във вашия геном – програми, които стартират под въздействието на промените, които в момента случваме на вашата планета.

М: А кои сме „ние“, които ги случваме?

Д: Единния висш разум.

М: А какво е Любов?

Д: Любовта е… тя е всичко и едновременно с това е свойството на всичкото. Любовта е енергията, която изгражда теб, всичко около теб, слънчевата светлина, музиката, чувствата, всичко, което се сетиш. Твоята душа е частичка Любов, която съдържа Цялото и има свойството да проявява Цялото.

М: А какво е Бог?

Д: Тази Любов! Ха-ха-ха!  Единното съзнание, движено от тази Любов, която е изначална.

М: Каква е разликата между любовта на Земята и любовта в космически смисъл?

Д: На Земята поставяме условия. Другата, изначалната, тя е безусловна. Не подлежи…, не зависи от нещо, което е било, е, или ще бъде с някого или по отношение на някого. Божествената любов, тя просто е. Тя… тъй като тя е всичко, тя не зависи от някакви условия. Тя е… малко ми е трудно да го вкарам в земни думи…

М: Опитай.

Д: Добре. Тя просто е материята на нещо, което изгражда и ако нещо ти е самата материя, енергията, която стои зад тази материя, тя просто е всичко и се проявява по най-различен начин. И всъщност условностите, които ние слагаме и са ни сложени по някакъв начин в нашия земен живот като някакви обстоятелства… примерно, родил съм се еди-къде си, имам еди-какво-си семейство, живея с еди-кой-си мъж, дали той има работа, дали няма работа, дали съм грозна, бедна, или нещо подобно, това са обстоятелствата, това са условията в които ние се вкарваме като души, за да преживеем този си опит. Всъщност, любовта, тя… любовта е енергията, позволяваща ни да се разгърнем отвъд тези земни условности. Ние определяме какво искаме да изпитаме тук или на някоя друга планета. Дори това някой – ти – да решиш, че ще преживееш някаква болест, загуба, лишение, някакви нехармонични отношения с някой друг, това, на по-високо ниво, пак е форма на тази Божествена, изначална любов, дори в земен план да не изглеждат по този начин нещата. Нашата интерпретация тук не винаги… в смисъл, тя е сляпа за този по-голям план.

М: А какво е свободна воля?

Д: Хм! Свободна воля е закон, важащ на вашата планета. Позволява на всички души, които се раждат тук, в човешки, земни тела да изпитват най-различни опитности, които може и не винаги да са толкова хармонични. В смисъл, в най-висш план, да, те са си доста окей, в смисъл, не променят нещо кой знае какво. Има разлика между това, което повечето хора възприемат като свободна воля и това, което тя е в действителност.

М: Каква е разликата?

Д: Ха-ха, разликата е, че за да… ааа, че за да не предизвикаш закона за причината и следствието със своята свободна воля, ти трябва да си наясно по какъв начин това, което правиш като избор влияе не само на теб, но и на други души. Така че това е основното, че не всички души всъщност знаят как да прилагат своята свободна воля по начин, който не се намесва в свободната воля на други души и това задейства съответните механизми за възстановяване на баланса. Така че нещата са малко „tricky“ (бел. прев. – тънки, деликатни) с тази т.нар. свободна воля.

М: А какво представлява изкуството?

Д: Няма някакви ограничения за самото изкуство, защото всяка нова форма на проявление на енергията е някакъв вид изкуство. В смисъл, всяка проява на самият теб е някакъв вид творчество. Дори, да речем това, ти да се наведеш да вдигнеш листо от земята и в този момент да си дадеш сметка колко хубаво мирише точно тази сутрин на мекици от прозореца на първия етаж. И самото осъзнаване на това нещо по някакъв определен начин, дори само това е форма на изкуство.

М: А за какво служи?

Д: Ха-ха, за да се…. за да се проявяваме – това, което сме ние.

М: А каква е целта на това проявяване?

Д: Целта си ти. 😉

Следва извеждане от регресия.