Метод

В работата си с хора (на лични сесии и в група) прилагам подход, комбиниращ:

– техники за водена медитация за изследване на психични процеси (представи, възприятия, въображение, чувства, емоции и др.) и психични състояния (радост, тревожност, вина, съмнение и др.) с цел повторно преживяване и преосмисляне на житейски ситуации през по-различен фокус и интегрирането им по по-зрял, адаптивен и пълноценен начин в представата за себе си;

– техники за създаване и разказване на истории с цел спонтанност, креативност и изразяване през въображение, игра и творчество, използващи потенциала за трансформация, произтичащ от силата на личния наратив на човека – това, което той избира да разказва като своя житейска история и реалност, която живее.

Като следствие от житейския ми опит на човек, който обича да пише, да създава и изследва персонажи, да събира и разказва истории, и който е открил, че именно през писане и творчество изразява най-лечебно и автентично себе си, основната техника, с която работя аз, се нарича регресия – вид водена медитация, с помощта на която можете да се върнете мислено към някакъв минал момент (ваш спомен) – да получите информация от него под формата на знание, чувство, усещане и по този начин да го изживеете и осмислите наново. Повече информация за водените медитации, които провеждам, можете да намерите тук.