За „Проникновение“

„Проникновение“ е моето творческо и идейно пространство, в което аз споделям с вас лично творчество – авторски книги (поезия и проза), статии и видеа; идеи и размисли по различни теми, които ме вълнуват и вдъхновяват от области като художествена литература, езотерично познание, истории на личности. Тук ще намерите и информация за медитациите, които водя и за други свързани теми и лични проекти.

В „Проникновение“ помествам информация за методите и техники, които използвам, за да достигам до разбирането за това, което споделям. Основната техника, с която работя аз, се нарича регресия – вид водена медитация, с помощта на която можете да се върнете мислено към някакъв минал момент (ваш спомен) – да получите информация от него под формата на знание, чувство, усещане и по този начин да го изживеете и осмислите наново. Помагам на хора да се връщат към спомени от минали животи или от настоящия им живот. Като разновидност на регресията в минали животи, съобразно индивидуалните нужди и желания, други възможни формати, в които работя, са прогресия, връщане в пространството между животите и среща с духовен водач. Повече информация за водените медитации, които провеждам, можете да намерите тук.