За мен

Казвам се Десислава Пламенова. Аз съм писател и обичам да изследвам и да пътувам из вътрешните светове. Така започнах да водя регресии в минали животи и други медитации. Ученичка съм на регресиониста и психолог Петър Петров, при когото през 2016 – 2017 г. преминах обучение за водещ на регресии. От 2021 г. следвам в магистърска програма по Детско-юношеска и училищна психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Имам магистърска степен по Международни икономически отношения със специализация „Управление на международни проекти“ в Университет за национално и световно стопанство и съм бакалавър по Европеистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работя по проекти в областта на неформалното образование, а също и като преводач с английски и френски, редактор и преподавател по английски език на деца. Занимавам се с визуални изкуства. Автор съм на две книги – „Думи от палитрата“ (2008 г.) и „Червейче любов“ (2020 г.).